Definitions 2015 Stairs Gallery of the Estonian Applied Art and Design Museum 23.01-22.03.2015

2015_UMWELT II    OMAILM/UMWELT II 2015

2015_TIME    AJAVOOL/FLOW OF TIMES 2015

2014_UMWELTEN    OMAILMAD/UMWELTEN 2014

2014_QUIETUDE    VAIKUS/QUIETUDE 2014

2014_PASSION    KIRG/PASSION 2015

2014_ILMARUUM    ILMARUUM/SPACE 2014

2013_AUTUMN    SÜGIS/AUTUMN 2013

2012_UMWELT I    OMAILM/UMWELT (BORN IN THE USSR) 2012

2012_CHAOS    KAOS/CHAOS I 2012

2012_    ÖÖPÄEV/NYCHTHEMERON (DAY AND NIGHT) 2012

2010_WORLDWITHOUTEND    LÕPUTA MAAILM/WORLD WITHOUT END 2010

Definitsioon:

:sõna, lause jne tähenduse selgitus

:seletus, mis defineerib sõna, lauset jne

:seletus, mis kirjeldab, mis miski on

:selge või täpne näide isiku või asja kohta

http://merriam-webster.com

Definitsioon (ladina sõnast definitio, mis tähendab muuhulgas „definitsioon, määratlus“) on kas mõiste sisu täpne avamine või sõna või sõnaühendi tähenduse täpne selgitamine. Definitsiooniks nimetatakse ka kummagi protsessi tulemusena moodustunud teksti (mis on tavaliselt lause). Vikipedia.

 Sageli piisab vaid ühest sõnast, et käivitada mõtete jada, kujutleda objekti, mida tahaksin luua, või näha detailselt ette eseme valmistamise kogu protsessi. Samamoodi, nagu definitsioon selgitab sõna tähendust, kasutades selleks teisi sõnu, tahan anda ühele või teisele mõistele kolmemõõtmelise definitsiooni.

Kõik sai alguse tööst „Kaose definitsioon“. Tõenäoliselt on kaos see olukord, milles end sageli leian, ning mis seetõttu vajab defineerimist, analüüsimist ning lahenduse leidmist.

Definition:

: an explanation of the meaning of a word, phrase etc

: a statement that defines a word, phrase etc

: a statement that describes what something is

: a clear or perfect example of a person or thing

http://merriam-webster.com

It sometimes takes just one word to trigger a train of creative ideas, to foresee either the object I want to make or to predict the process towards making an object. Just as a definition states the meaning of a word using other words, I want to provide a certain word with a three-dimensional definition.

It all started with „Defining chaos“. In all probability this is the situation in which I find myself most often and therefore it requires defining, processing and discovering a solution.

Advertisements